binance bot

  1. Minhtrung

    Bạn biết gì về BINANCE BOT TRADING?

    Lưu ý bài viết này dựa trên cảm quan của cá nhân và phán đoán. Bọn mình cũng ăn nằm với market 1 thời gian dài. Theo dõi xem cách sàn Binance làm việc và nhận ra rất nhiều việc mang tính máy móc ở đây. Hình trên là trong phim Next đoạn nói về 1 sòng Casino đang giám sát các người chơi. Như các...
Hướng dẫn tiền điện tử
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });