bollinger bands

  1. HữuHuân

    Các bí quyết sử dụng đường Bollinger Bands cần biết

    1. Bollinger Band cung cấp định nghĩa tương đối về các mức giá cao và thấp. Theo đó,khi giá chạm band trên, chúng có vẻ như đang quá cao và ngược lại, giá tỏ ra quá thấp khi chúng chạm band dưới. 2. Định nghĩa tương đối đó có thể được sử dụng để so sánh hành động giá và chỉ báo để đi đến quyết...
Hướng dẫn tiền điện tử
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });