converter hình ảnh

  1. CHUYỂN ẢNH SANG TEXT - không dùng AI hay Chat GPT4

    Mình chuyên về đóng gói tài liệu quy trình cho doanh nghiệp nên gặp rất nhiều tài liệu cũ cần chuyển đổi mà không có file gốc. Mình đã dùng rất nhiều cách để chuyển nhưng có 1 cách cực đơn giản không phải ai cũng biết. ----- Bắt đầu thôi nào: Bước 1: upload file ảnh lên google drive Bước 2...
Hướng dẫn tiền điện tử
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });