defi

  1. RWA tạo nên bước tiến nữa trong thị trường Crypto

    RWA là gì? Real World Asset (RWA) là những loại tài sản ở đời thực (bất động sản, xe, vàng, kim cương…) được token hoá (tokenized) ở dạng token hoặc NFT để có thể sử dụng trong DeFi. Sự cần thiết của việc kết hợp giữa RWA và DeFi - Thời điểm bùng nổ mạnh mẽ nhất của DeFi hiện đã trôi qua. Trước...
  2. MATRIX CHAIN là gì ? Các ứng dụng DeFi phổ biến nhất hiện nay

    Matrix Chain và DeFi là hai lĩnh vực khác nhau, mỗi cái mang đến ứng dụng và ảnh hưởng riêng biệt trong lĩnh vực của mình. MATRIX CHAIN là gì ? MATRIX CHAIN là một nền tảng tài chính phi tập trung toàn cầu bắt nguồn từ Dubai. Nó cung cấp một mô hình ma trận hình tam giác với từng mức lợi nhuận...
Hướng dẫn tiền điện tử
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });