1. Hướng dẫn chuyển EA từ mã mq4 thành mq5

    Một tập lệnh chuyển đổi mã MQL 4 thành mã MQL 5 đã được Keiji và Circlesquares phát triển trên diễn đàn MQL4. Trước tiên, hãy tải xuống các tệp sau và đặt chúng vào thư mục Metatrader 4 / chuyên gia / bao gồm của bạn - mt4accountinfo.mqh - mt4string.mqh - mt4datetime.mqh - mt4objects_1.mqh -...
Hướng dẫn tiền điện tử
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });