tradingview

  1. HƯỚNG DẪN VÀO TRADINGVIEW KHÔNG CẦN FAKE IP

    Hello các Thợ, sau khi 77 49 lần Tradingview gây khó dễ cho anh em thợ Đông Lào như là chặn tradingview ở VN, bắt bật 2fa để bắn tín hiệu sang telegram, giảm 3 chỉ báo xuống còn 2 cho bản miễn phí, thì lại tìm ra cách lách để giải quyết hết vấn đề bên trên cho anh em. Bản chất Tradingview chặn...
Hướng dẫn tiền điện tử
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });