wyckoff trading

  1. thuylinh

    Phương pháp Wyckoff hiện đại hiệu quả không ?

    Người sáng lập của phương pháp Wyckoff là Richard Wyckoff một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công. Cùng với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường và các phương pháp khác, ông đã phát triển một hệ thống giao dịch dựa trên sự hiểu...
Hướng dẫn tiền điện tử
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });