xstation

  1. binhxuyen

    Hướng dẫn dùng xStation cơ bản cho người mới

    Dưới đây là một hướng dẫn cơ bản về việc sử dụng xStation để phân tích thị trường tài chính: Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản xStation Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản xStation của mình. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký tài khoản XTB và nhận thông tin đăng nhập...
Hướng dẫn tiền điện tử
var jsAd = $('').css({'visibility': 'hidden', 'position': 'absolute', 'top': 0}); jsAd.appendTo($('.p-body')); XF.activate(jsAd); setTimeout(function() { jsAd.trigger('adView'); }, 1000); }, 0); });